Страхування

Компанія «Експрес-вояж» спільно з компанією АСК «ІНГО Україна» пропонують Вашій увазі програму медичного страхування при поїздках за кордон «Platinum». Програма медичного страхування подорожуючих «Platinum» - це максимальна впевненість в отриманні допомоги на найвигідніших умовах!

Обов`язкове медичне страхування при поїздках за кордон:

В рамках даної програми здійснюється організація медичної допомоги та гарантується оплата витрат по перерахованим нижче ризикам:

Медичні витрати:

 • організація послуг і оплата медичних витрат по амбулаторному та стаціонарному лікуванні при настанні раптового захворювання або нещасного випадку в країні тимчасового перебування;
 • оплата виписаних лікарем медикаментів;
 • інформація про отримання лікування.

Медико - транспортні витрати:

 • організація послуг і оплата витрат з транспортування автомашиною швидкої допомоги;
 • організація послуг і оплата витрат по екстреній медичній евакуації, включаючи витрати на супроводжуючу особу;
 • організація послуг і оплата витрат по евакуації, якщо витрати на лікування перевищили встановлений в полісі ліміт.

Транспортні витрати:

 • оплата проїзду в країну постійного проживання, якщо від`їзд не відбувся вчасно через госпіталізацію Застрахованої особи;
 • оплата проїзду в країну постійного проживання дітей, які залишилися без нагляду;
 • оплата проїзду в обидва кінці родичів Застрахованої особи для відвідування Застрахованої особи за кордоном, якщо термін госпіталізації перевищив 10 (десять) днів.

Посмертна репатріація або поховання за кордоном:

 • організація послуг і оплата витрат по посмертній репатріації тіла з-за кордону до передбачуваного місця поховання;
 • організація послуг і оплата витрат на ритуальні послуги при похованні Застрахованої особи за кордоном.

Надання послуг сервісного центру:

 • організація і оплата медичних та інших послуг здійснюється цілодобовим сервісним центром, телефон якого вказуються в полісах, які видаються кожній Застрахованій особі. У країнах масового виїзду українських туристів організовані цілодобові сервісні центри. Всі послуги в рамках страхового поліса надаються безкоштовно.

Порівняльна характеристика програм страхування Optimal и Platinum

Страхування від нещасних випадків при поїздках за кордон

В рамках даної програми на страхування приймаються наступні ризики:

 • смерть в результаті нещасного випадку;
 • повна постійна втрата працездатності в результаті настання нещасного випадку;
 • часткова постійна втрата працездатності в результаті настання нещасного випадку;
 • тимчасова втрата працездатності, що настала в результаті нещасного випадку.

За даною програмою проводиться одноразова виплата Застрахованому або Вигодонабувачу в таких розмірах:

в разі смерті в результаті нещасного випадку 100% страхової суми
при повній або частковій постійній втраті працездатності в результаті настання нещасного випадку 100% страхової суми для I групи інвалідності
70% страхової суми для II групи інвалідності
50% страхової суми для III групи інвалідності
в разі тимчасової втрати працездатності, що настала в результаті нещасного випадку в залежності від ступеня пошкодження в межах від 0,5% до 40%

Страхування фінансових ризиків внаслідок скасування або зміни термінів поїздки за кордон

За даною програмою страховими випадками визнаються наступні події, що мали місце в період дії Договору страхування та підтверджені документами, виданими компетентними органами:

 • неотримання в`їзної візи при своєчасній (але не пізніше, ніж за 15 днів до початку запланованої поїздки) подачі документів;
 • пошкодження або загибель майна застрахованого внаслідок пожежі, стихійних лих, затоплення водою, нанесення значної шкоди майну Застрахованого третіми особами.
 • раптовий розлад здоров`я, застрахованого, чоловіка (дружини) застрахованого або його близького родича, які відбулися не більше ніж за 7 днів до початку поїздки і за медичними показаннями призвели до госпіталізації, а також їх смерть, що виникли до початку поїздки і перешкоджають здійсненню передбачуваної поїздки. Близькими родичами згідно Правил страхування визнаються батько і мати, діти (в тому числі й усиновлені), а також рідні сестри і брати;
 • припадає на період страхування судовий розгляд , в якому Застрахований бере участь за рішенням суду, прийнятим після набуття чинності Договору страхування в силу;
 • призов Застрахованого на строкову військову службу або на військові збори;
 • дострокове повернення Застрахованого з-за кордону, викликане хворобою і / або смертю близьких родичів;
 • затримка з поверненням Застрахованого з-за кордону після закінчення терміну поїздки, викликана смертю, нещасним випадком або хворобою подорожуючих разом з ним чоловіка (дружини) або близьких родичів.

Тариф вказано за весь період страхування:

Страхова сума
грн. на 1 люд.
Усі ризики Включаючи ризик невідкриття візи, але без затримки або скасування авіарейсу з вини авіаперевізника Без затримки або скасування авіарейсу з вини авіаперевізника і невідкриття візи
2 000 - 40 000,00 6% 5% 4%

Встановлюється безумовна франшиза в розмірі 9,5% від суми страхового відшкодування.

Обов`язковою умовою для укладення договору страхування від невиїзду є укладення Договору страхування медичних витрат.

Застрахований зобов`язаний вжити заходів для максимального зниження розміру збитків,  для чого негайно заявити в відповідну організацію про скасування поїздки або про перенесення її термінів.

Дії сторін при настанні страхового випадку

Якщо під час подорожі Ви захворієте або з Вами станеться страховий випадок, передбачений умовами Договору страхування, необхідно негайно зателефонувати в один з цілодобових сервісних центрів (контактні телефони вказані на конвертику, який видається Застрахованим особам разом із заповненим страховим полісом і інформаційним буклетом).

У разі, якщо Ви самостійно оплатили вартість лікування після повернення з поїздки АСК «ІНГО Україна» відшкодує Вам все збитки, передбачені Договором страхування за умови надання документального підтвердження витрат (чеки, квитанції та інше).

Для цього Вам необхідно надати наступні документи:

 • заява;
 • оригінал Договору страхування;
 • оригінал рахунків на бланках мед.закладів із зазначенням імені пацієнта, дати звернення, діагнозу і переліку мед.послуг;
 • чеки, що підтверджують факт оплати рахунку;
 • оплачені рахунки за дзвінки в сервісний центр із зазначенням дати дзвінка, номерів абонентів і тривалості розмови;
 • копія внутрішнього паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ІПН;
 • рецепти і медикаменти, призначені лікарем з товарними і касовими чеками.

Страховик не відшкодовує витрати на:

 • лікування хронічних захворювань, а також захворювань, про наявність яких було відомо до моменту укладання Договору страхування;
 • витрати, пов`язані з відновленням погіршеного стану здоров`я, з лікуванням, яке було назначене до початку періоду страхування, а також у разі. Якщо поїздка була протипоказана Застрахованому у зв`язку зі станом здоров`я та медичними показаннями;
 • лікування доброякісних і злоякісних новоутворень;
 • лікування судомних станів, нервових (крім невритів) і психічних захворювань, неврозів і пов`язаних з ними травматичних пошкоджень;
 • отримання Застрахованим мед.послуг, не пов`язаних з раптовим захворюванням або нещасним випадком;
 • профілактичні заходи та загальні мед.огляди;
 • діагностичні маніпуляції (в тому числі консультації та лабораторні дослідження), які не належать до раптового захворювання або нещасного випадку;
 • хірургічне втручання (операція) на серці та судинах;
 • лікування сонячних опіків 1-ої, 2-го ступеня та інших гострих змін шкіряного покрову, викликаних впливом ультрафіолетового випромінювання;
 • лікування захворювань, пов`язаних з масовими епідеміями або пандеміями;
 • діагностику і лікування будь-яких венеричних захворювань та інфекцій, а також інших захворювань та інфекцій, які передаються статевим шляхом;
 • пластичну хірургію і протезування;
 • стоматологічне лікування (виняток-знеболююче лікування і пов`язане з ним тимчасове пломбування тільки природних зубів);
 • консультації, обстеження і лікування під час вагітності або її ускладнень, за винятком випадків життєвої важливості;
 • проведення абортів, за винятком випадків життєвої важливості;
 • надання послуг мед.закладами або особами без відповідної ліцензії;
 • лікування методами мануальної терапії, рефлексотерапії (акупунктури), масажу, гомеопатії, фітотерапії і т.д., проведення курсу лікування на курортах, в санаторіях, пансіонатах, будинках відпочинку і т.д.;
 • надання доп.комфорту (телевізор, телефон, кондиціонер і т.д.);
 • моральна травма;
 • інше (повний список уточнюйте).

Страховим випадком ні в якому разі не визнаються події, які стали результатом:

 • навмисних дій застрахованого і / або зацікавлених третіх осіб, спрямованих на настання страхового випадку;
 • умисного нанесення собі (Застрахованому) тілесних ушкоджень;
 • алкогольного, наркотичного або токсичного сп`яніння Застрахованого;
 • самогубства (спроби самогубства) Застрахованого;
 • впливу ядерного вибуху, радіації, радіоактивного чи іншого виду зараження;
 • стихійних лих та їх наслідків, епідемій, карантину, метеоумов;
 • військових дій та їх наслідків, народних хвилювань, страйків, повстань, заколотів, масових заворушень, актів тероризму та їх наслідків;
 • служби Застрахованого в будь-яких збройних силах і формуваннях;
 • здійснення Застрахованим протиправного діяння, що знаходиться в прямому причинно-наслідковому зв`язку з настанням страхового випадку;
 • заняття Застрахованим небезпечними видами діяльності (в тому числі в якості професійного водія автотранспорту, гірника, будівельника, електромонтажника);
 • польотів Застрахованого на літальному апараті, управлінням їм, крім випадків польоту в якості пасажира на літаку цивільної авіації, керованому професійним пілотом;
 • польотів Застрахованого на безмоторних літальних апаратах, моторних планерах, надлегких літальних апаратах, а також стрибків з парашутом;
 • занять Застрахованим будь-якими видами спорту, пов`язаними з тренуваннями та участю в змаганнях спортсменів;
 • інше (повний список уточнюйте).
Залежно від віку і кількості застрахованих осіб, приналежності до групи ризику, а також періоду страхування діє система знижок і надбавок (підвищувальні та знижуючі коефіцієнти).
Для прорахунку вартості та отримання додаткової інформації, Ви можете направити запит на ел.адресу: secretary@cruisexpress.com.ua або зателефонувати (044) 499-54-54.